Humanities Source

Humanities Source được kết hợp giữa chỉ mục chủ đề nổi tiếng của H.W.Wilson và nội dung toàn văn chất lượng của EBSCO để tạo nên nguồn tài nguyên có giá trị hàng đầu trong lĩnh vực nhân văn. Đây là cơ sở dữ liệu toàn văn về tư tưởng văn học, học thuật và sáng tạo; cung cấp văn bản đầy đủ, chỉ mục và tóm tắt cho các nguồn học thuật được chú ý nhất trong khoa học nhân văn.           

 Nội dung bao gồm: 

 • 879 toàn văn của các tạp chí và tạp chí chuyên ngành, không chứa truy cập mở 
 • 716 tạp chí chuyên ngành toàn văn, được thẩm định, không chứa truy cập mở 
 • 415 tạp chí chuyên ngành toàn văn, được thẩm định, không chứa truy cập mở, không bị cấm vận
 • 494 tạp chí chuyên ngành toàn văn, không chứa truy cập mở được lập chỉ mục trong Web of Science hoặc Scopus

Chủ đề bao gồm:

 • Khảo cổ học 
 • Khu vực nghiên cứu 
 • Nghệ thuật 
 • Nghiên cứu cổ điển 
 • Truyền thông 
 • Phim ảnh 
 • Văn học dân gian 
 • Nghiên cứu giới tính 
 • Lịch sử 
 • Báo chí
 • Ngôn ngữ học
 • Phê bình văn học và xã hội 
 • Văn chương 
 • Âm nhạc 
 • Biểu diễn nghệ thuật 
 • Triết học 
 • Tôn giáo và thần học

Phạm vi toàn diện

Humanities Source là nguồn CSDL lý tưởng cho sinh viên, nhà nghiên cứu và nhà giáo dục quan tâm đến tất cả các khía cạnh của khoa học nhân văn. Bao gồm các nghiên cứu về nghệ thuật, lịch sử, truyền thông, văn hóa, văn học và triết học.

Hơn thế nữa, Humanities Source còn chứa các bài báo, phỏng vấn, tài liệu, các tác phẩm tiểu thuyết gốc, các bài phê bình sách, phê bình về các tiết mục ballet, chương trình khiêu vũ, nhạc kịch, opera,…

Tags: eBook, EBSCO, thư viện