INSPEC

Được thiết kế bởi Viện Kỹ thuật và Công nghệ, cơ sở dữ liệu thư mục hàng đầu Inspec cung cấp tóm tắt và chỉ mục tới các tài liệu kỹ thuật và khoa học trên khắp thế giới với các chủ đề về vật lý, kỹ thuật điện, điện tử, thông tin, kỹ thuật điều khiển, tính toán, công nghệ thông tin, chế tạo, kỹ thuật sản xuất và cơ khí.

Nội dung bao gồm:

  • 18 triệu biểu ghi
  • Gần 5.000 tạp chí chuyên ngành
  • Hơn 2.500 tài liệu hội thảo
  • Sách, luận văn, bằng sáng chế, báo cáo và các video
  • Liên kết tới Inspec Analytics

Thu hút, tương tác và thông tin

Ngoài những chủ đề cốt lõi, Inspec còn cung cấp phạm vi tài liệu rộng hơn liên quan đến chuyên ngành như khoa học vật liệu, hải dương học, kỹ thuật hạt nhân, địa-vật lý, kỹ thuật y sinh và nhiều chủ đề khác.

Chỉ mục chuyên môn và phân loại Inspec

Chỉ mục chuyên môn gồm có thuật ngữ đồng nghĩa, chỉ mục miễn phí, phân loại, chỉ mục dữ liệu số, mã IPC,… Phân loại Inspec là một công cụ tìm kiếm mạnh mẽ có thể giúp bạn giới hạn tìm kiếm tới các phần dự định trước của cơ sở dữ liệu Inspec.

Phạm vi toàn cầu

Truy cập toàn cầu, được thẩm định trong các ấn phẩm đến từ hơn 68 quốc gia có cả tiếng Anh và các ngôn ngữ khác.

Inspec Analytics

Inspec Analytics là một công cụ tìm kiếm thông minh mới dựa trên cơ sở dữ liệu của IET. Nhờ sự phong phú về ngữ nghĩa, Inspec Analytics giúp các chuyên gia nghiên cứu khám phá các tài liệu ngoài Inspec để xác định và so sánh xu hướng nghiên cứu thông qua hàng ngàn tổ chức và các khái niệm khoa học ở các cấp địa phương và thế giới. Với những điểm nổi bật này, người dùng có thể định hướng cho kết quả nghiên cứu và theo dõi ảnh hưởng của họ. 

Một liên kết tới tìm kiếm Inspec Analytics xuất hiện trên EBSCOhost hoặc trang kết quả EDS và đi kèm biểu ghi chi tiết. Người dùng có thể nhấp vào link để giới thiệu Inspec Analytics trên trình duyệt window mới.

Tập trung vào xu hướng nghiên cứu hiện tại

Inspec là một nguồn tài nguyên cung cấp thông tin về các xu hướng nghiên cứu hiện tại và đang phát triển cho các chuyên ngành liên quan. Viện Kỹ thuật và Công nghệ được đăng ký là một tổ chức từ thiện ở Anh và xứ Wales ( số 211014) và Scotland ( số SC0038698).

Tags: eBook, EBSCO, thư viện