Legal Source

Legal Source là một nguồn tài nguyên thiết yếu cho luật sư, nhà giáo dục, doanh nhân, thủ thư pháp luật, sinh viên và những người có liên quan đến pháp luật. Được kết hợp bởi thế mạnh của H.W. Wilson trong việc lập chỉ mục chất lượng cao và sức mạnh của nội dung toàn văn của EBSCO, Legal Source bao gồm nhiều nguồn tài liệu độc nhất trước đây chưa có trong bất kỳ cơ sở dữ liệu nào..

Legal Source là cơ sở dữ liệu hàng đầu cho các vấn đề hiện tại, nghiên cứu, tư tưởng và xu hướng của thế giới pháp lý.

 • Hơn 550 tạp chí chuyên ngành toàn văn, không chứa truy cập mở
 • Chỉ mục chi tiết cho các tạp chí pháp lý, đánh giá pháp luật, kỷ yếu, học viện, đạo luật, ấn phẩm hiệp hội luật và các ấn phẩm đại học
 • Hơn 420 đánh giá pháp lý
 • Hơn 2,2 triệu biểu ghi, bao gồm cả đánh giá sách và các nghiên cứu
 • Nguồn tài liệu có từ năm 1887
 • Một bổ sung hoàn hảo cho BST Academic Search Ultimate với 330 tạp chí toàn văn, không chứa truy cập mở

– Cung cấp chỉ mục và  toàn văn của các tạp chí học thuật toàn diện nhất với hơn 20 chủ đề khác nhau trong ngành luật :

 • Luật hành chính
 • Luật chống độc quyền
 • Luật Ngân Hàng
 • Luật Kinh Doanh
 • Luật Hiến Pháp
 • Luật Hình sự
 • Quan hệ đối nội
 • Quy hoạch bất động sản
 • Luật gia đình
 • Luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm
 • Luật bảo hiểm
 • Luật sở hữu trí tuệ
 • Internet và khoa học thông tin
 • Luật về chủ nhà cho thuê và người thuê
 • Pháp lý thư viện
 • Công ty  đa quốc gia
 • Công ty phi lợi nhuận
 • Bằng sáng chế và nhãn hiệu
 • Di chúc
 • Chứng khoán
 • Luật thể thao và giải trí
 • Luật Thuế
 • Điều tiết thương mại
Tags: eBook, EBSCO, thư viện