DLCorp đồng tổ chức tập huấn nghiệp vụ thư viện năm 2024

Trong các ngày 7-8/03/2024, DLCorp đã vinh dự được đồng hành và tham gia các hoạt động của khóa tập huấn nghiệp vụ thư viện năm 2024 được tổ chức tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM trong toàn bộ 2 ngày.

Ông Hoàng Dũng – Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển tri thức số (IDK); Tổng Giám đốc công ty DLCORP trình bày tại khóa tập huấn

TS. Nguyễn Huy Chương – Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển tri thức số (IDK); Chủ tịch Liên Chi hội Thư viện các trường đại học phía Bắc (NALA) phát biểu chào mừng

Lớp tập huấn được tổ chức song song với 02 hình thức: Trực tiếp tại Thư viện KHTH Tp. HCM và trực tuyến trên nền tảng Zoom kết nối với 21 điểm cầu thư viện các tỉnh, thành trong khu vực; thu hút 74 học viên học trực tiếp và hơn 120 học viên học trực tuyến.

Lớp tập huấn đã được thực hiện với nhiều chuyên đề bổ ích như:

– Thực hiện trong xây dựng chương trình chuyển đổi số ngành thư viện dựa trên các mức độ chuyển đổi số;

Ông Hoàng Dũng – Phó VIện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển tri thức số (IDK); Tổng Giám đốc công ty DLCORP với phần trình bày “Thực hiện trong xây dựng chương trình chuyển đổi số ngành thư viện dựa trên các mức độ chuyển đổi số”

– Hướng dẫn, làm rõ các yếu tố về bản quyền số và luật sở hữu trí tuệ bao gồm: Tổng quan về bản quyền số, và sở hữu trí tuệ với tài liệu số; quy trình và cách phân loại bản quyền số của tài liệu; khuyến nghị các công việc cần thực hiện với 01 tài liệu sổ (số hóa từ tài liệu trong thư viện, được chia sẻ, biếu tặng từ bên thứ 3, hoặc tự sưu tập);

– Hướng dẫn xây dựng, lưu trữ, quản trị và khai thác tri thức số;

– Hướng dẫn quản trị và khai thác tài liệu số bằng Phần mềm quản lý tài nguyên số mã nguồn mở DSpacePhần mềm bảo vệ bản quyền số L’ima DRM

Phần trình bày của đại diện DLCORP về Quản trị và Khai thác tài liệu số bằng phần mềm DSpace và L’ima DRM

– Hướng dẫn tạo lập và khai thác tài nguyên giáo dục mở;

– Triển khai hoạt động STEM trong thư viện công cộng;

DLCorp đã vinh dự được đồng hành và tham gia các hoạt động của khóa tập huấn trong toàn bộ 2 ngày.

Các đại biểu lắng nghe về các sản phẩm – dịch vụ của DLCORP 

Cán bộ trải nghiệm các thiết bị IoT do DLCORP phát triển

Các tài liệu của buổi tập huấn có tại địa chỉ: https://drive.google.com/drive/folders/19GqJ7uFSkd7yqM7VIGUhc4LxczrkY2wP?fbclid=IwAR2_-oa9Bp2zf6UOaBohslt8EVZ4TRLDjVXxuik7ltIrTo360kDVW8htNeA

(Nguồn tham khảo: Thư viện tỉnh Bình Phước, TV Khoa học Tổng hợp TPHCM)