MEDLINE Complete

Công nghệ y tế là một lĩnh vực yêu cầu sự đầu tư và phát triển mạnh mẽ để đảm bảo cho sự vươn lên của xã hội Việt Nam. Những năm gần đây, lĩnh vực công nghệ y tế đã bắt đầu có những bước tiến dài và tầm nhìn về lĩnh vực này cũng được mở rộng. Cùng với việc phát triển cơ sở hạ tầng, việc nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế cũng rất được chú trọng.

– Với những nguồn thông tin chọn lọc và được đánh giá kỹ càng, nguồn CSDL MEDLINE Complete mang đến những thông tin quan trọng, cách nhìn mới, sự hiện đại của ngành Y thế giới. Là một công cụ nghiên cứu cần thiết cho các bác sĩ, y tá, chuyên gia y tế và các nhà nghiên cứu.

– MEDLINE Complete là cơ sở dữ liệu toàn văn hàng đầu của các tạp chí y sinh và sức khỏe, cung cấp toàn văn cho hàng ngàn tạp chí y khoa hàng đầu. Bao gồm hàng ngàn tạp chí toàn văn toàn diện nhất trên Thế Giới:

 • Hơn 1.200 tạp chí chuyên ngành toàn văn chọn lọc.
 • Hàng trăm tạp chí nổi tiếng vẫn liên tục được cập nhật, bao gồm cả các tài liệu toàn văn có từ những năm 1916.
 • MeSH (Medical Subject Headings) cho hơn 5.200 tạp chí y sinh hiện tại.

Chủ đề bao gồm

 • Y sinh
 • Khoa học tiền lâm sàng
 • Khoa học hành vi
 • Kỹ thuật sinh học
 • Phát triển chính sách y tế
 • Khoa học đời sống

Các tạp chí chuyên ngành nổi bật:

 • American Family Physician
 • American Surgeon
 • Annals of Family Medicine
 • Annals of Internal Medicine
 • Canadian Journal of Dietetic Practice & Research
 • Diabetes
 • Diabetes Care
 • Emerging Infectious Diseases
 • Journal of Clinical Oncology
 • Journal of Nuclear Medicine…

“ MEDLINE Complete tốt hơn nhiều so với cơ sở dữ liệu của các nhà cung cấp khác

về cả chất lượng và số lượng.”

                                      – Hwang Young-Sook, Thủ thư Đại Học Quốc Gia Seoul –

Tags: eBook, EBSCO, thư viện