Công ty D&L nhận bằng khen và tham gia ban chấp hành LCH thư viện đại học khu vực phía Bắc (2016-2019)

Sáng ngày 3/11/2016, Công ty D&L tham dự Đại hội Liên chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc tổ chức tại Trung tâm thông tin thư viện Đại học Xây dựng

Với mục đích tổng kết, đánh giá lại các kết quả hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ V và đề ra các phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo, đồng thời bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc (gọi tắt là NALA) tiến hành tổ chức Đại hội khóa VI, 2016-2019.

Tới tham dự Đại hội có Ông Phạm Thế Khang – Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; ông Nguyễn Huy Chương – Chủ tịch Liên chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc; bà Nguyễn Thị Khánh Ly – chuyên viên Vụ thư viện đại điện Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch; bà Trần Thị Quý – nguyên trưởng khoa Thông tin thư viện – Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, đại điện Khoa Thư viện – Đại học Văn Hóa; ông Nguyễn Xuân Dũng – Phó Giám đốc Thư viện Quốc Gia Việt Nam và lãnh đạo thư viện 65 trường Đại học, Cao đẳng Khu vực phía Bắc.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2016 đã nêu những kết quả Liên Chi hội đạt được như: Kiện toàn tổ chức; Soạn thảo quy chế hoạt động đã được phê duyệt; Chuẩn hoá công tác chuyên môn nghiệp vụ; Chú trọng đến việc bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho những người làm thư viện… Đồng thời, cũng nêu lên những yếu kém cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới trong công tác bổ sung – trao đổi hay công tác thông tin – tuyên truyền…

Với vai trò là thành viên của NALA, đồng thời có đại diện là thành viên then chốt trong Ban chấp hành nhiệm kỳ 2013-2016, Công  ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L đã tham gia các hoạt động của Liên chị hội hết sức sôi nổi và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển Liên chi hội nói riêng và ngành thông tin – thư viện nói chung. Với những thành tích nổi bật của mình, Công ty D&L và cá nhân ông Hoàng Dũng – giám đốc công ty vinh dự được đón nhận bằng khen tập thể và cá nhân của Liên chi hội. Ông Hoàng Dũng cũng được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Liên Chi Hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc nhiệm kỳ mới (2016 – 2019).

Một số hình ảnh của Đại hội:

Toàn cảnh Đại hội
Ông Hoàng Đức Liên – Phó Chủ tịch Liên Chi hội trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VI (2013-2016)
Ông Hoàng Dũng – Giám đốc Công ty D&L nhận bằng khen của Liên chi hội
Ban Chấp hành Liên chi hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc khoá VI (2016-2019) ra mắt Đại hội