Công ty D&L tham dự “Hội nghị – Hội thảo tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa (2011 -2015)”

Từ ngày 2 –  3/6/2016, tại thành phố  Đà Lạt, Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L (D&L) tham dư “ Hội nghị – Hội thảo tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa (2011 -2015)”  do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức

Tới tham dự hội thảo, về phía các cơ quan Trung ương có ông Huỳnh Vĩnh Ái – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Vũ Dương Thúy Ngà – Vụ trưởng Vụ Thư viện; bà Kiều Thúy Nga – Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam; ông Phạm Thế Khang – Chủ tịch Hội thư viện Việt Nam; về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Phan Văn Đa – Tỉnh ủy viên, phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Nguyễn  Thị Quyên – Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh … và đại diện các cơ quan tài trợ có ông Hoàng Dũng – Giám đốc công ty D&L,  Công ty Nam Hoàng cùng các đại biểu đến từ các cơ quan trung ương, các sở văn hóa, các thư viện trong hệ thông thư viện công cộng.

Trong 5 năm qua, mặc dù điều kiện nền kinh tế đất nước trải qua thời kỳ khó khăn, chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư cho thư viện bị cắt giảm, văn hóa đọc đứng trước thách thức lớn với văn hóa nghe – nhìn nhưng  ngành thư viện vẫn kiên định phát huy sự năng động, chủ động công việc của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ thư viện – thông tin đa dạng, hỗ trợ việc tiếp cận nguồn thông tin trong và ngoài nước, góp phần nâng cao tri thức, thúc đẩy văn hoá đọc trong nhân dân.  

Ngoài những thành tựu đã đạt được, các báo cáo tham luận, ý kiến phát biểu tại Hội nghị cũng chỉ ra một số vấn đề và những khó khăn trong các thư viện công cộng, đồng thời nêu các giải pháp tháo gỡ như: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, củng cố, xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện; phát triển và duy trì thư viện ở cơ sở; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện…

Tại buổi hội thảo, đại diện Công ty D&L, ông Bùi Tiên Phong – Phó giám đốc công ty đã trình bày tham luận “ Phát triển và tối ưu hóa hệ thống phần mềm quản lý thư viện tích hợp cho khối thư viện công cộng tại Việt Nam”, bài tham luận đã đưa ra các phân tích tổng hợp hiện trạng áp dụng các phần mềm quản trị thư viện tích hợp (PM QTTVTH) thư viện tại khối thư viện công cộng ở Việt Nam, từ đó đưa ra các đề xuất lựa chọn và vận hành các phần mềm, các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ và chuyên môn cho các cán bộ thư viện. Mục tiêu của các đề xuất là hệ thống thư viện công cộng với các điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính, nguồn lực con người khác nhau đều có thể áp dụng các PM QTTVTH hiện đại, có đầy đủ phân hệ tính năng và đáp ứng 100% tiêu chuẩn quốc tế về thư viện. Trên cơ sở đó, nguồn lực tài nguyên thông tin có thể dễ dàng trao đổi và chia sẻ để tối ưu hóa nguồn lực thư viện.

Tại Hội nghị – Hội thảo lần này, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng tiến hành Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá trong lĩnh vực thư viện giai đoạn 2011-2015; Thảo luận góp ý cho các Dự thảo Thông tư Quy định quy chế về hoạt động của thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương/ thư viện huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh/ thư viện xã, phường, thị trấn; Và tổ chức thành công Liên hoan tiếng hát ngành thư viện lần thứ IV.

Một số hình ảnh buổi Hội nghị – Hội thảo:

Ông Huỳnh Vĩnh Ái – Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị – Hội thảo
Bà Vũ Dương Thúy Ngà – Vụ trưởng Vụ Thư viện trình bày Báo cáo Tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng giai đoạn 2011-2015
Bà Kiều Thúy Nga – Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam trình bày tham luận tại Hội nghị – Hội thảo
Ông Phạm Thế Khang – Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam phát biểu tại Hội nghị – Hội thảo
Ông Bùi Tiên Phong – Phó Giám đốc công ty D&L trình bày tham luận tại Hội nghị – Hội thảo
Trao bằng khen của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho các Thư viện tiêu biểu