Đại học quốc gia Hà Nội (VNUHN)

Đại học Quốc gia Hà Nội (VNUHN) đang ứng dụng phần mềm quản lý tài nguyên số DSpace trong việc quản lý nguồn dữ liệu số nội sinh của thư viện. Phần mềm DSpace được nâng cấp từ hệ thống DSpace cũ và triển khai các tính năng do DLCORP phát triển thêm. Việc sử dụng DSpace tại thư viện có đóng góp rất lớn trong việc thay đổi thứ hạng của Đại học Quốc gia Hà Nội trên thế giới. Đại học Quốc gia Hà Nội đã lọt vào top 101-150 các trường Đại học hàng đầu thế giới 2021.