Trung Tâm Thư Viện và Tri Thức Số – Đại học quốc gia Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội (VNUHN) là Đại học hàng đầu Việt Nam, lọt vào top 100 các trường Đại học hàng đầu thế giới 2021 và là một trong các khách hàng gắn bó với DLCorp kể từ những ngày đầu thành lập. DLCorp đã đồng hành và cung cấp các giải pháp:

  • Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Virtua và các trang thiết bị RFID
  • Phần mềm tìm kiếm tập trung ContentPro
  • Giao thức LDAP
  • Nâng cấp Phần mềm quản lý tài nguyên số DSpace

Trung Tâm Thư Viện và Tri Thức Số (LICVNU), Đại học Quốc gia Hà Nội đang ứng dụng phần mềm quản lý tài nguyên số DSpace trong việc quản lý nguồn dữ liệu số nội sinh của thư viện. Phần mềm DSpace được nâng cấp từ hệ thống DSpace cũ và triển khai các tính năng do DLCORP phát triển thêm. Việc sử dụng DSpace tại thư viện có đóng góp rất lớn trong việc thay đổi thứ hạng của Đại học Quốc gia Hà Nội trên thế giới. Sau khi nâng cấp phần mềm DSpace cùng với sự hỗ trợ của DLCorp, LICVNU đã làm việc, trao đổi chặt chẽ với Google Scholar giúp Thư viện số tài liệu nội sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội thăng hạng từ vị trí 758 lên 661 thế giới theo bảng xếp hạng Webometrics 2023 (Bảng xếp hạng đánh giá năng lực chuyển đổi số và sự xuất sắc về công bố quốc tế trên hệ thống Scopus và Google Scholar) và liên tục duy trì vị trí số 1 Việt Nam