CINAHL® Complete

CINAHL® Complete – một nguồn tài nguyên thiết yếu dành cho điều dưỡng viên và các chuyên gia y tế tương cận, cung cấp quyền truy cập nhanh chóng và dễ dàng tới các tạp chí y tế hàng đầu, các bản tài liệu chăm sóc dựa trên bằng chứng, các bài học nhanh và các module giáo dục thường xuyên. Cơ sở dữ liệu này chứa toàn văn cho nhiều tạp chí được sử dụng nhiều nhất được tìm thấy trong chỉ mục CINAHL®.

CINAHL® Complete cung cấp giao diện dễ sử dụng với các tính năng tìm kiếm cơ bản và nâng cao và các tài liệu tham khảo được trích dẫn có thể tìm kiếm.

Tiêu đề đề mục giúp người dùng tìm kiếm và truy xuất thông tin một cách hiệu quả và tuân theo cấu trúc của Medical Subject Headings (MeSH) được sử dụng bởi Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ.

Người dùng có thể truy cập vào phạm vi nội dung toàn diện bao gồm hơn 50 chuyên ngành điều dưỡng cũng như các chủ đề y tế tương cận bao gồm bệnh lý ngôn ngữ và lời nói, dinh dưỡng, vật lý trị liệu và nhiều hơn nữa.

Nội dung bao gồm:

  • Hơn 640 tạp chí toàn văn được lập chỉ mục trong CINAHL Complete.
  •  Chỉ mục cho hơn 5.500 tạp chí.
  • Tài liệu tham khảo được trích dẫn có thể tìm kiếm cho hơn 1.500 tạp chí.
  • Phạm vi tạp chí toàn văn có từ năm 1937.
  • Hơn 7.6 triệu biểu ghi.
  • Các thông tin liên quan đến tác giả.

Nội dung khác bao gồm:

  • Gần 170 bài học ngắn về loại bệnh và tình trạng
  • Hơn 130 tài liệu chăm sóc dựa trên bằng chứng y khoa
  • 170 modules giáo dục thường xuyên
  • Hơn 250 công cụ nghiên cứu

Đạt được các chứng chỉ CEU với CINAHL

Hệ thống Thông tin CINAHL được công nhận xuất sắc bởi Hệ thống Công nhận của Trung tâm Chứng nhận Điều dưỡng Hoa Kỳ.

Tags: Database, EBSCO, thư viện