Legal Information Reference Center

Legal Information Reference Center là một cơ sở dữ liệu trực tuyến được thiết kế để hỗ trợ công chúng trong tất cả các vấn đề pháp lý với nội dung toàn văn độc quyền cho nhiều sách tham khảo cũng như hàng ngàn hình thức pháp lý hàng đầu.

Nội dung bao gồm:

• Hơn 310 ấn phẩm toàn văn. và sách tham khảo

• Hơn 22.800 hình thức pháp lý liên bang, tiểu bang và đa tiểu bang

• Hơn 31.700 hình thức pháp lý của tiểu bang Hoa Kỳ

• Giao diện độc đáo, thân thiện với người dùng

Chủ đề bao gồm:

• Luật Kinh doanh

• Kế hoạch tài chính

• Luật gia đình

• Tài sản và bất động sản

• Quyền và tranh chấp

Dễ dàng truy cập thông tin pháp lý đáng tin cậy

Legal Information Reference Center cung cấp cho người dùng các công cụ cần thiết và hướng dẫn chi tiết cách thực hiện bao gồm nhiều vấn đề pháp lý khác nhau. Phần lớn các sách tham khảo pháp lý toàn văn được cung cấp thông qua Nolo-nhà cung cấp thông tin pháp lý lâu đời nhất và được tôn trọng nhất cho khách hàng và các doanh nghiệp nhỏ.

Với tính năng Legal Forms bởi U.S. State, người dùng có thể tìm kiếm các biểu mẫu pháp lý cụ thể của tiểu bang theo các lĩnh vực chủ đề hàng đầu bao gồm nhận con nuôi, phá sản, thay đổi tên …

Điều hướng các vấn đề pháp lý với thông tin đáng tin cậy và hàng ngàn hình thức pháp lý liên bang, đa tiểu bang và tiểu bang cụ thể:

• Doanh nghiệp và tập đoàn

• Bằng sáng chế, bản quyền và thương hiệu

• Các vấn đề gia đình và ly hôn

• Tài sản và bất động sản

• Nhập cư và du lịch

• Quyền và tranh chấp

• Kế hoạch tiền bạc và tài chính

• Di chúc và kế hoạch bất động sản

Nolo, trước đây gọi là Nolo Press, là một nhà xuất bản ở Berkeley, California, chuyên sản xuất sách và phần mềm pháp lý cho phép mọi người xử lý các vấn đề pháp lý đơn giản như lập di chúc hoặc viết hợp đồng hợp tác kinh doanh. Các lĩnh vực trọng tâm của Nolo bao gồm nhập cư, luật gia đình, luật việc làm, vấn đề người thuê nhà và chủ nhà, di chúc, tín thác và sở hữu trí tuệ.

Với hơn 50 tính năng web, Nolo Network là một trong những thư viện thông tin pháp lý thân thiện với người tiêu dùng lớn nhất trên web. Thông tin pháp lý luôn được miễn phí với chất lượng cao nhất dựa vào sự giám sát từ đội ngũ biên tập của Nolo.

Tags: eBook, EBSCO, thư viện