Business Source Corporate Plus

Business Source Corporate Plus là một giải pháp nghiên cứu kinh doanh có thể tùy chỉnh cho nhiều loại thị trường và ứng dụng. Cơ sở dữ liệu này cung cấp thông tin kinh doanh toàn văn được chọn lọc tốt nhất cho các công ty ngày nay, bao gồm các tạp chí kinh doanh, tạp chí chuyên ngành và ấn phẩm thương mại từ các nhà xuất bản hàng đầu, cùng với nội dung tin tức quan trọng được cập nhật liên tục.

Nội dung bao gồm

• Hơn 4.400 toàn văn của tạp chí kinh doanh, tạp chí chuyên ngành và ấn phẩm thương mại

• Hơn 1.500 tờ báo và trang tin toàn văn

• Hơn 1,17 triệu hồ sơ công ty

• Gần 2 triệu bản ghi tin tức trên TV và radio

Nội dung Toàn văn Hiện tại và Mở rộng

Business Source Corporate Plus (BSC+) cung cấp nội dung toàn văn cho các tạp chí kinh doanh, tạp chí và ấn phẩm thương mại, phần lớn trong số đó là tài nguyên độc nhất và không có sẵn thông qua các nguồn trực tuyến khác. Ngoài ra, tiền tệ trong cùng ngày có sẵn cho các tờ báo hàng đầu.

Company Information

Với tính năng Company Information Content in Context, người dùng có được cách tiếp cận rộng hơn và sâu hơn để điều tra công ty thông qua quyền truy cập theo ngữ cảnh vào thông tin liên quan bao gồm:

• Nghiên cứu điển hình

• Hồ sơ ngành

• Phân tích SWOT

• Sách/Chuyên khảo

• Các bài báo từ các tạp chí kinh doanh, tạp chí chuyên ngành và ấn phẩm thương mại

• Báo cáo nghiên cứu thị trường

• Đánh giá sản phẩm

• Những bài báo thời sự

• Báo cáo quốc gia

Current News View

Chế độ Current News View của BSC+ mang đến nội dung tin tức quan trọng với các bản cập nhật liên tục trong ngày. Các nguồn tin tức bao gồm Associated Press, CNBC, CNN, NPR, Reuters và BusinessWire.

Chế độ Current News View cũng bao gồm bản ghi tin tức truyền hình và đài phát thanh từ các nguồn bao gồm Bloomberg Transcripts, NBR Nightly Business Report,...

“Cơ sở dữ liệu cung cấp một loạt các nội dung tham khảo kinh doanh cao cấp được tuyển chọn cho tất cả các ngành, bao gồm một số nguồn toàn văn không có trong bất kỳ trình tổng hợp nào khác và cho phép hỗ trợ phân tích và đưa ra quyết định cho các chuyên gia sử dụng thông tin.”

                                                                                                         – Theo  Jinfo (trước đây là Free Pint) Đánh giá năm 2016

Tags: Database, EBSCO, thư viện