D&L kỷ niệm 11 năm ngày thành lập

Hôm nay, 01/12/2020, toàn thể Ban Lãnh đạo và Cán bộ Công nhân viên D&L Corp đã tổ chức kỷ niệm 11 năm ngày thành lập công ty.

Kỷ niệm 11 năm ngày thành lập D&L Corp

Từ những bước khởi đầu mới mẻ cho tới nay, D&L Corp vẫn luôn giữ vững tinh thần “Toward Community” và luôn mang tinh thần cộng đồng sâu sắc, hướng tới những giá trị mang tính phát triển bền vững.

Trải qua 11 năm, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu vẫn đang chống chọi với đại dịch COVID 19, với những ảnh hưởng mang tính trực tiếp và gián tiếp tới kế hoạch cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh, D&L vẫn tiếp tục duy trì triết lý mang tính cộng đồng của mình. Đặc biệt hơn nữa, khi PAM Air đã vinh dự đạt 5 sao tại giải thưởng Thành phố Thông minh lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam bởi Hiệp hội phần mềm Việt Nam (VINASA).

D&L hi vọng vào một năm tiếp theo thành công trên nhiều phương diện: cả về mặt kinh doanh cũng như lan tỏa những thông điệp tốt đẹp trong cộng đồng, vì một môi trường sống làm nền tảng cho phát triển bền vững.

Xem thêm:

https://dlcorp.com.vn/pam-air-vinh-du-dat-giai-thuong-thanh-pho-thong-minh-viet-nam-2020/