Thư viện thông minh_L’ima Core

Trong Thư viện thông minh_L’ima Core là các chức năng nền tảng cho hoạt động của một thư viện hiện đại theo hướng mở nhưng vẫn đảm bảo khả năng quản lý xuyên suốt các hoạt động của một thư truyền thống.

Phân hệ bạn đọc

Quản lý người dùng tập trung cho toàn bộ hoạt động thư viện, tích hợp với các giải pháp xác thực tập trung thông qua XAML, RestAPI, OpenLDAP, OAuth2.

Tại  thư  viện  thông  minh_L’ima Core cho phép đồng bộ các thông tin về người dùng và linh hoạt tùy biến các trường thông tin quản lý về bạn đọc. Bạn đọc có xem và cập nhật các thông tin cá nhân cũng như các thông tin miêu tả phục vụ cho khả năng cá nhân hóa. Các nội dung do bạn đọc lựa chọn, cấu hình hay nhật ký hoạt động trên L’ima được phân tích để có thể đưa ra đề xuất các nội dung phù hợp với từng cá nhân bạn đọc.

Bên cạnh đó, bạn đọc thông qua hồ sơ cá nhân của mình để theo dõi các phòng họp nhóm được đặt, các tài liệu đang mượn, các tài liệu đang đọc, các tài liệu quá hạn…

Đặt phòng họp nhóm

Quản lý thông tin, trang thiết bị, số người cũng như lịch hoạt động của từng phòng họp nhóm. Chức năng đặt phòng họp nhóm cho phép bạn đọc có thể chủ động xem lịch hoạt động của từng phòng họp và tiến hành đặt phòng họp nhóm cho mục đích hoạt động cụ thể thông qua ứng dụng di động. Toàn bộ quy trình và hoạt động đặt phòng được đơn giản hóa cũng như tự động vận hành theo chính sách linh hoạt của từng cơ sở thư viện.

 • Giao diện hiện đại, thân thiện
 • Tự động phê duyệt
 • Linh hoạt trong chính sách đặt phòng (đặt trước, block thời gian, check-in, check-out sớm, tự động check-out, hủy đặt, lịch bận)
 • Báo cáo thống kê
 • Điều khiển thiết bị trong phòng họp nhóm

Cổng thông tin thư viện

Cung cấp giao diện cho việc truy cập vào các thông tin, tài nguyên và khai thác dịch vụ thư viện thông qua môi trường web. Giao diện của cổng thông tin thư viện được thiết kế hiện đại, khả năng tùy biến cao và hiển thị trên nhiều kích cỡ màn hình thiết bị.

Cổng thông tin thư viện cho phép bạn đọc xem được thông tin về môi trường thư viện hiện tại theo thời gian thực, khai thác các dịch vụ thư viện như tìm kiếm tài liệu từ toàn bộ các nguồn tài nguyên (tài liệu giấy, tài liệu điện tử, tài liệu trực tuyến), thông tin về các phòng họp nhóm tại toàn bộ các cơ sở thư viện của trường, các tin tức/sự kiện mới hay trao đổi trực tiếp với cán bộ thư viện.

Màn hình tương tác

Màn hình tương tác (Touchscreen) hỗ trợ bạn đọc tìm kiếm các thông tin cơ bản về thư viện một cách nhanh chóng như các thông tin về sơ đồ mặt bằng cũng như các khu vực sử dụng của thư viện, tìm đường, xem thông tin về môi trường hiện tại của từng khu vực cũng như các giới thiệu về các sự kiện mới sắp được tổ chức.

Báo cáo thống kê

Cung cấp các báo cáo đa chiều phục vụ hoạt động quản lý, khai thác và phân tích dữ liệu cũng như hỗ trợ đưa ra quyết định của toàn bộ các hoạt động thư viện như báo cáo theo thời gian thực, báo cáo tổng hợp về các thông số môi trường, các hoạt động đặt phòng họp nhóm, báo cáo mức độ sử dụng thư viện, báo cáo về tìm kiếm và khai thác tài liệu, hoạt động của người dùng trong hệ thống…

Các báo cáo và số liệu thống kê được biểu diễn theo dạng Dashboard, dạng biểu đồ hoặc dạng bảng dữ liệu phục vụ xuất bản ra file.

Trao đổi với cán bộ thư viện

Bạn đọc có thể lựa chọn trao đổi trực tiếp với cán bộ thư viện khi các cán bộ thư viện đang trực tuyến hoặc gửi các yêu cầu hỗ trợ khi không có cán bộ nào trực tuyến.

Dựa trên các nội dung trao đổi và các yêu cầu hỗ trợ, bạn đọc sẽ tiếp nhận các phản hồi từ cán bộ thư viện khi các yêu cầu này được xử lý.

Quản lý chính sách thư viện

Quản lý đồng bộ các chính sách vận hành thư viện như chính sách hoạt động, chính sách sử dụng khai thác dịch vụ thư viện, chính sách mượn trả tài liệu. Dựa trên các nội dung chính sách này, hệ thống đưa ra các thông báo, cảnh báo phù hợp cho cán bộ thư viện.

Quản trị hệ thống

Cán bộ thư viện chủ động và linh hoạt thiết lập các chức năng, cấu hình của hệ thống thư viện thông minh_L’ima Core thông qua giao diện quản trị.

 • Thiết lập người dùng
 • Thiết lập chính sách thư viện
 • Đồng bộ nội dung tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau về l’ima
 • Quản trị và phê duyệt phòng họp nhóm
 • Nội dung cổng thông tin thư viện, câu hỏi thường gặp (FAQs), phản hồi (Feedback) …
 • Giao diện hiển thị Touchscreen
 • Giám sát hệ thống

Kiến trúc giảp pháp thư viện thông minh l’ima bao gồm 3 thành phần giải pháp:

 1. L’ima Core  quản lý các thông tin và tài nguyên thư viện.
 2. L’ima IoT Management – quản lý và điều khiển các thiết bị thông minh được triển khai trong không gian môi trường thư viện
 3. L’ima Mobile Application – ứng dụng di động cho bạn đọc  trên hệ điều hành iOS và Android.