Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST)

Giải pháp quản lý thư viện hiện đại cho Đại học Bách Khoa Hà Nội được triển khai năm 2018 cung cấp các giải pháp phần mềm quản lý tại thư viện, bao gồm:

  • Phần mềm nền tảng dịch vụ thư viện Sierra quản lý tài nguyên truyền thống theo mô hình thư viện độc lập. Dữ liệu Sierra được chuyển đổi từ phần mềm Virtua với hơn 75.970 biểu ghi thư mục, 233.481 đăng ký cá biệt và 50.880 biểu ghi bạn đọc. Dữ liệu trước khi chuyển đổi được hiệu chuẩn và xử lý trước khi đưa vào sử dụng
  • Phần mềm quản lý tài nguyên số DSpace hỗ trợ quản lý và khai thác toàn bộ nguồn tài nguyên số nội sinh của thư viện với gần 16.000 dữ liệu số nội sinh.

Ngoài ra, dự án còn xây dựng hệ thống quản lý người dùng tập trung cho thư viện, cho phép bạn đọc thư viện sử dụng chung một tài khoản duy nhất cho toàn bộ hệ thống.